itconnexion

教育经纪人工作坊–广州,2019年3月

[fusion_builder_container hundred_percent=”no&#82 […]

澳大利亚学校展览会–上海,2019年3月

[fusion_builder_container hundred_percent=”no&#82 […]

澳大利亚学校展览–北京,2019年3月

[fusion_builder_container hundred_percent=”no&#82 […]

澳大利亚学校展览会–哈尔滨,2019年2月

[fusion_builder_container hundred_percent=”no&#82 […]

澳大利亚学校展览和代理商工作坊– 2019年9月

[fusion_builder_container hundred_percent=”no&#82 […]

澳大利亚学校展览和代理商工作坊-2019年6月/ 8月

[fusion_builder_container hundred_percent=”no&#82 […]

澳大利亚学校展览和代理商工作坊– 2019年5月

[fusion_builder_container hundred_percent=”no&#82 […]

澳大利亚学校展览和代理商工作坊– 2019年2月/ 3月

[fusion_builder_container hundred_percent=”no&#82 […]

澳大利亚学校 -– 一个优质的选择

澳大利亚的学校为所有家长提供了绝佳的选择。为您的孩子选择最好的学校是一项艰巨的挑战,这是您做出的最重要的投资决定之一。您的孩子的未来就在您手中。这个决策旅程的出发点是什么?

AEAS 测试 – 澳洲精英中学敲门砖

30多年来,AEAS一直在测试国际学生的英语水平,一般能力和数学推理能力,以为其在澳大利亚学校的学习经验做准备。 AEAS测试是专门为学龄期学生开发的。 AEAS评估报告提供了更全面的…

HEAD OFFICE

Level 1, 215 Park Street
South Melbourne, Victoria, 3205 AUSTRALIA

T: +61 3 9645 0077

E: [email protected]

www.aeas.com.au

AEAS CHINA OFFICE

Room 211, Dongyong Cultural Park
11 Qianyongkang Hutong
Dongcheng District, Beijing, 100007, China
北京市东城区前永康胡同11号,
东雍文化园 211室, 100007

T: +86 10 8454 9147 / 10 8454 9157

E: [email protected]

www.aeas.com.cn